Klein Advies Groep bv

Notarieel

Ieder mens en iedere situatie is anders. Een huis kopen, een huwelijk of echtscheiding, bij schenkingen en overlijden alles is speciaal. Sommige zijn zo groot dat ze bij de notaris moeten worden vastgelegd. Ook daarin kunnen wij u adviseren en begeleiden.
Mensen vragen vaak: “moet ik een testament maken?” Dat is niet altijd nodig. Bijvoorbeeld: de weduwe zonder kinderen die wil dat haar enige zus van haar erft, hoeft daarvoor geen testament te maken. Maar als u van de wet wilt afwijken, heeft u een testament nodig.

Wat staat er dan in de wet? De wet geeft een lijstje wie iemands erfgenamen zijn. Een nalatenschap wordt geërfd door:
• echtgenoot en(/of) kinderen
• ouders, broers en zussen
• de nakomelingen van grootouders (ooms, tantes, neven en nichten)
• nakomelingen van overgrootouders (oudooms, oudtantes, achterneven, achternichten) en dit tot en met de zesde graad van bloedverwantschap.

Zijn er helemaal geen familieleden te vinden die hieraan voldoen? Dan erft de Staat der Nederlanden.

Wilt u liever dat uw erfenis naar goede vrienden gaat, in plaats van naar uw familie, dan zult u een testament moeten maken. Ook als u iets wilt regelen in aanvulling op de wet. Denk bijvoorbeeld aan:
• een executeur benoemen (iemand die alles regelt na uw overlijden)
• financieel toezicht regelen over de erfenis van uw kinderen of kleinkinderen
• bepaalde spullen bij bepaalde personen terecht laten komen (legaat) • een deel van uw geld nalaten aan een goed doel (legaat)
• gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden om erfbelasting te besparen.

Al met al redenen genoeg om een advies te vragen!

Veel mensen vinden het ongemakkelijk om te praten over regelingen na hun levenseinde, en zij stellen dit vaak uit. Een goed testament geeft u gemoedsrust en is voor uw nabestaanden een houvast in een moeilijke tijd. Een testament is altijd maatwerk: de regeling moet precies passen op uw familiesituatie. Om één keer een regeling te maken die een heel leven lang meegaat, is dan vaak ook niet mogelijk.
Het komt steeds vaker voor: mensen raken wilsonbekwaam. Dit betekent dat iemand door ziekte of ouderdom niet meer ‘helder van geest’ is. Veel mensen weten niet wat de juridische gevolgen van wilsonbekwaamheid zijn.

De wet is daar duidelijk over: zo iemand mag geen rechtshandelingen meer verrichten: geen gelden overboeken, geen dingen aankopen en verkopen, niet meer voor zichzelf optreden. Dit zal een ander dus voor de wilsonbekwame moeten doen. Maar dát gaat niet zomaar. Als u dit door een voor u vertrouwd persoon wilt laten regelen moet dit in een levenstestament worden vastgelegd.

Als u dit niet vastlegt gaat de kantonrechter een bewindvoerder benoemen, wat erg veel tijd in beslag neemt. Als benoemde bewindsvoerder moet overal eerst toestemming voor gevraagd worden bij de kantonrechter en de bewindvoerder moet jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter over de mutaties van het vermogen.
U gaat samenwonen en u weet best dat het verstandig is om met elkaar een aantal zaken vast te leggen. Maar waar moet u dan aan denken?

• Als u niets regelt, kan u het volgende overkomen:
• uw partner overlijdt en uw schoonfamilie erft de helft van uw woning;
• uw partner overlijdt en u krijgt geen cent van zijn of haar pensioenfonds;
• uw partner overlijdt en de erfenis is voor de kinderen uit de eerdere relatie van uw partner;
• U gaat uit elkaar, maar u krijgt geen cent van uw ex;
• U gaat uit elkaar, maar u krijgt de schenking van uw ouders voor uw huis niet terug want er stond niets op papier.

Samenwoners erven niet van elkaar! Dus gaat u samenwonen: laat u ALTIJD informeren.
Gaat u trouwen of gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Dan regelt de wet automatisch een aantal rechten en plichten. Wilt u zelf bepalen hoe bepaalde zaken geregeld zijn, dan kan een notaris dit voor u vastleggen.

Er is bijna geen verschil meer tussen trouwen of geregistreerd partnerschap. Zowel bij het trouwen als bij geregistreerd partnerschap moet je langs de ambtenaar van de burgerlijke stand, alleen moet je bij trouwen elkaar het ja-woord te geven. Een geregistreerd partnerschap kan worden omgezet in een huwelijk, maar andersom kan dit niet. Je kunt er dus voor kiezen om eerst een geregistreerd partnerschap aan te gaan en later te trouwen.

Een geregistreerd partnerschap kan worden beëindigd bij de notaris of advocaat, een huwelijk niet, dit gaat via de rechter. Heb je minderjarige kinderen? Dan moet je ook bij een geregistreerd partnerschap naar de rechter voor een scheiding.

Als je vooraf niks regelt dan trouw je in beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden die je voor het trouwen hebt, van jouw blijven. Bezittingen en schulden die je na het trouwen krijgt, zijn van jullie samen. Erfenissen en schenkingen blijven wel van jouw. Wil je hier vanaf wijken? Dan kun je huwelijkse voorwaarden opstellen over jouw vermogen en bezittingen.
De meeste mensen sluiten voor de aankoop van een huis een hypotheek af. Het hypotheekrecht is een zekerheidsrecht voor de bank. Het hypotheekrecht wordt gevestigd op uw huis. Het hypotheekrecht geeft de bank waar u de hypotheek afsluit de bevoegdheid om uw huis te verkopen als u niet (meer) betaalt. Dit wordt vastgelegd in de hypotheekakte die de notaris opmaakt aan de hand van de gegevens van de bank.

Hypotheekakte
Bij het opmaken van een hypotheekakte wordt gekeken hoe u het eigendom heeft verkregen en of er bestaande hypotheken moet worden opgezegd en afgelost. De aflossing van een eventuele bestaande hypothecaire lening loopt ook via de notaris. De kosten waarmee u rekening moet houden zijn de afsluitprovisie van de bank, bemiddelingskosten, taxatiekosten en de notariskosten.

De notariskosten die in rekening worden gebracht bestaan uit de kosten van de akte van doorhaling van de oude hypotheek, de kosten van de hypotheekakte, de kadasterrechten voor inschrijving van de akten en kadastrale recherchekosten. De hypotheekrente is alleen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, indien deze wordt betaald voor een schuld die is aangegaan ter verwerving, onderhoud of verbouw van een “eigen woning”. Ook de kosten voor het aangaan van zo’n schuld zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Meer informatie of een persoonlijk advies?

Neem contact op via ons contactformulier. Je kunt ons natuurlijk ook bellen of even langs komen op ons kantoor.